<!-- Noel Attard Web Master --> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="all.css" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <title>Kotba </title> </head> <body bgcolor="#000000"> <center> <table border="0" width="780px" cellpadding="0" cellspacing="0" > <tr> <td bgcolor="#000000"> <img src="images/cdsHeader.png" alt="site header" class="cdsmain" /> </td> </tr> </table> <!--___________________ end header _______________________________--> <!--___________________ start navigation _______________________________--> <table border="0" width="780px" cellpadding="0" cellspacing="0" > <tr> <td width="780px" height="50px" bgcolor="#000000"> <font color="white"> <div> <center> <a class="navigate" href="indexmt.html">Bijografija</a> &nbsp &nbsp <a class="navigate" href="booksmt.html">Kotba</a> &nbsp &nbsp <a class="navigate" href="foreignbooksmt.html">Il-Malti g'all-Barranin</a> &nbsp &nbsp <a class="navigate" href="awardsmt.html">Premjijiet</a> &nbsp &nbsp <a class="navigate" href="eventsmt.html">Avvenimenti</a> &nbsp &nbsp <a class="navigate" href="contactmt.html">Ikkuntattjana</a> &nbsp &nbsp <a class="navigate" href="linksmt.html">Links</a> &nbsp &nbsp </center> </div> </font> </td> </tr> </table> <!--____________________ end navigation _____________________________--> <!--____________________ start books bookmark navigation _____________________________--> <table border="0" width="780px" cellpadding="0" cellspacing="0" > <tr> <td width="780px" height="50px" bgcolor="#D9D9D9"> <p id="top"> <center> <table> <tr> <td valign="top"> <h4>Primarja </h4> <ul> <li><a href="booksmt.html#tfal">Malti G'alina t-Tfal 1;</a></li> <li><a href="booksmt.html#tfal">Malti G'alina t-Tfal 2;</a></li> <li><a href="booksmt.html#tfal">Malti G'alina t-Tfal 3;</a></li> <li><a href="booksmt.html#tfal">Malti G'alina t-Tfal 4;</a></li> <li><a href="booksmt.html#tfal">Malti G'alina t-Tfal 5;</a></li> <li><a href="booksmt.html#tfal">Malti G'alina t-Tfal 6;</a></li> <li><a href="booksmt.html#tfalidjomi">Idjomi Maltin G'alina t-tfal;</a></li> <li><a href="booksmt.html#tfalqwiel">Qwiel Maltin G'alina t-tfal.</a></li> </ul> </td> <td valign="top"> <h4>Sekondarja </h4> <ul> <li><a href="booksmt.html#access">A ess;</a> </li> <li><a href="booksmt.html#qawsallinu">Qawsallinu;</a> </li> <li><a href="booksmt.html#cpar">Ktejjeb b taqsira b differenza u b e|er izzji varji fuq <em>Meta jaqa - par</em>;</a> </li> <li><a href="booksmt.html#holm">Ktejjeb b taqsira b differenza u b e|er izzji varji fuq <em>&olm tal-Milied?</em>;</a> </li> <li><a href="booksmt.html#sqaq">Ktejjeb b taqsira b differenza u b e|er izzji varji fuq <em>L-Isqaq</em>;</a> </li> <li><a href="booksmt.html#idjomi">Idjomi Maltin g'al Studenti G'aqlin;</a> </li> <li><a href="booksmt.html#qwiel">Qwiel Maltin g'al Studenti &abrikin;</a> </li> <li><a href="booksmt.html#75lehma">75 Lehma 75 Fehma.</a> </li> <li><a href="booksmt.html#success1">Su essinu 1;</a> </li> <li><a href="booksmt.html#success2">Su essinu 2.</a> </li> </ul> </td> <td valign="top"> <h4>Stejjer </h4> <ul> <li><a href="booksmt.html#rocco">Rocco Jitg'allem il-Karat;</a> </li> <li><a href="booksmt.html#realta">Realt.</a> </li> </ul> </td> <td valign="top"> <h4>Varji </h4> <ul> <li><a href="booksmt.html#maltiahjar">Malti A'jar bi Sforzi {g'ar!;</a> </li> <li><a href="booksmt.html#eccellenti">E ellenti;</a> </li> <li><a href="booksmt.html#maltiExam">Malti g'all-E|amijiet b'Pariri u Twe!ibiet!;</a> </li> <li><a href="booksmt.html#wbook">Malti A'jar bi Sforzi {g'ar . . . Ktieb tat-Ta'ri!!</a> </li> <li><a href="booksmt.html#htif">&tif ta' Ajruplani fil-Mediterran;</a> </li> </ul> </td> </tr> </table> </center> </p> </td> </tr> </table> <!--____________________ end books bookmark navigation _____________________________--> <!--___________________ start main cell ______________________--> <table border="0" width="780px" cellpadding="10" cellspacing="0"> <tr> <td rowspan="4" height="600px" bgcolor="#D9D9D9" font color="black" > <!--____ MARQUEE START ____--> <FONT SIZE="8" FACE="times new roman" COLOR=white> <MARQUEE BEHAVIOR=SCROLL HEIGHT=50 WIDTH=550 BGColor=red scrolldelay="20"> Sabiex tie'u skont ta' 17% u|a l-kodi i <b><em>cds</em></b> waqt i - ekawt. Offerta valida fuq kotba li jidhru fuq din il-pa!na biss. Mhux applikabbli ma' offerti o'ra. </MARQUEE></FONT> <br><br> <!--____ MARQUEE END ____--> <!--___________________ start A ess ______________________--> <h2 id="access"><font color="blue"><em>A ess</em> </font></h2> <img src="images/access.jpg" width="150" clear="all" alt="A ess front cover" align="right" /> <br clear="left" /> <div> <p> <font color="000"> <em>A ess</em> hu mfassal apposta biex jg'in u jiggwida lill-istudenti biex i'ejju ru'hom g'all-ewwel karta tal-e|ami tal-Malti fil-livell Ordinarju. Huwa ktieb bin-noti u b e|er izzji varji tal-grammatika, li jkopri s-sillabu tal-klassijiet kollha tas-Sekondarja u tal-Li ej u s-sillabu ta - ES. Fih jinkludi: <ul> <li>noti tal-grammatika; </li> <li>e|er izzji varji ta livelli differenti; </li> <li>sistema t awtoassessjar biex tara fhimtx; </li> <li>sezzjoni fuq l-oral u gwida kif g'andek twie!eb; </li> <li>sezzjoni fuq l-i|balji l-iktar komuni tal-istudenti; </li> <li>punti kif tag'mel revi|joni a'jar. </li> </ul> <br /><br /> <a href="https://bdlbooks.com/author-2/charles-daniel-saliba/ " target="_blank"> <img src="images/ixtri.jpg" alt="ixtri" align="right" ></a> <a href="booksmt.html#top">Itla Fuq</a> </font> </p> </div> <br /><br /><br /><br /> <!--___________________ end A ess ______________________--> <!--___________________ start Qawsallinu ______________________--> <h2 id="qawsallinu"><font color="blue"><em>Qawsallinu</em> </font></h2> <img src="images/qawsallinu.jpg" width="150" clear="all" alt="Qawsallinu front cover" align="right" /> <br clear="left" /> <div> <p> <font color="000"> <em>Qawsallinu</em> hu ktieb imfassal apposta biex jg'in u jiggwida lill-istudenti biex i'ejju ru'hom g'at-tieni karta tal-e|ami tal-Malti fil-livell Ordinarju, skont is-sillabu li jibda mill-2007 il quddiem. Huwa ktieb bin-noti u b e|er izzji varji fuq is-siltiet tal-letteratura mni||la fis-sillabu. Il-ktieb jinkludi: <ul> <li>Mudelli ta komponimenti letterarji fuq kull taqsima;</li> <li>Lista u spjegazzjoni tat-termini letterarji;</li> <li>Noti dwar il-bi iet letterarji kollha; </li> <li>E|er izzji varji ta livelli differenti fuq kull bi a letterarja;</li> <li>Punti kif tistudja a'jar; </li> <li>Punti kif tag'mel komponimenti letterarji;</li> <li>Mudelli ta komponimenti letterarji fuq kull taqsima;</li> <li>Lista u spjegazzjoni tat-termini letterarji. </li> </ul> <br /><br /> <a href="https://bdlbooks.com/author-2/charles-daniel-saliba/ " target="_blank"> <img src="images/ixtri.jpg" alt="ixtri" align="right" ></a> <a href="booksmt.html#top">Itla Fuq</a> </font> </p> </div> <br /><br /><br /><br /> <!--___________________ end Qawsallinu ______________________--> <!--___________________ start Malti a'jar ______________________--> <h2 id="maltiahjar"><font color="blue"><em>Malti a'jar bi sforzi |g'ar!</em> </font></h2> <img src="images/maltiahjar.jpg" width="150" clear="all" alt="Malti a'jar bi sforzi zg'ar front cover" align="right" /> <br clear="left" /> <div> <p> <font color="000"> <em>Malti a'jar bi sforzi |g'ar</em> hu mfassal apposta biex jg'in lil kull min jixtieq itejjeb il-livell tal-kitba bil-Malti. Huwa ktieb mimli bi spjegazzjonijiet ari, li jindirizzaw il-problemi fil-kitba. Il-ktieb jinkludi: <ul> <li>&arsa lejn l-elementi li jsawru l-ilsien Malti; </li> <li>Su!!erimenti fuq kliem li die'el mill-Ingli|; </li> <li>Pariri siewja kif tevita l-i|balji fil-kitba; </li> <li>Mudelli g'all-kelmiet li fihom g' jew h; </li> <li>Kummenti u su!!erimenti fuq l-i|balji l-aktar komuni; </li> <li>Tifsir fil-qosor ta xi termini grammatikali; </li> <li>Spjegazzjoni a!!ornata dwar xi regoli tal-kitba. </li> </ul> <br /><br /> <a href="https://bdlbooks.com/author-2/charles-daniel-saliba/ " target="_blank"> <img src="images/ixtri.jpg" alt="ixtri" align="right" ></a> <a href="booksmt.html#top">Itla Fuq</a> </font> </p> </div> <br /><br /><br /><br /> <!--___________________ end Malti a'jar ______________________--> <!--___________________ start Realt ______________________--> <h2 id="realta"><font color="blue"><em>Realt</em> </font></h2> <img src="images/realta.jpg" width="150" clear="all" alt="Realt front cover" align="right" /> <br clear="left" /> <div> <p> <font color="000"> <em>Realt</em> fih g'axar novelli bi problemi komuni u reali li j'abbtu wi hom mag'hom i|-|g'a|ag'. In-novelli jitrattaw problemi b'al: l-alko'ol, id-droga, l-isterojds, il-fissazzjoni |ejda fuq il-'xuna, tqala barra |-|wie!, l-u|ura, id-dejn, il-mard trasmess mis-sess, problemi familjari, problemi ta <em>bullying</em> u problemi ta qtig' il-qalb. Dan il-ktieb hu rebbie' fil-kategorija Pro|a g'all-Adoloxxenti , fil-Premju Nazzjonali tal-ktieb 2007. <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <a href="https://bdlbooks.com/author-2/charles-daniel-saliba/ " target="_blank"> <img src="images/ixtri.jpg" alt="ixtri" align="right" ></a> <a href="booksmt.html#top">Itla Fuq</a> </font> </p> </div> <br /><br /><br /><br /> <!--___________________ end Realt ______________________--> <!--___________________ start Rocco ______________________--> <h2 id="rocco"><font color="blue"><em>Rocco Jitg'allem il-Karat</em> </font></h2> <img src="images/rocco.jpg" width="150" clear="all" alt="Rocco jitghallem il-karat front cover" align="right" /> <br clear="left" /> <div> <p> <font color="000"> <em>Rocco Jitg'allem il-Karat</em> hi storja fuq tifel li jismu Rocco, li b kon idenza qara ktieb fuq il-karat u t'ajjar jibda jittrejnja. Meta beda jittrejnja din l-arti, beda je'odha bis-serjet u b hekk l-img'allem tieg'u da''lu f kompetizzjoni. Minn hawn naraw minn xiex g'adda Rocco biex ipprepara g'all-kompetizzjoni ma tliet avversarji li kienu jittrejnjaw arti marzjali differenti minn tieg'u (Shotokan karate, Taekwondo, Kickboxing). L-esperjenza ta` Rocco twassalna biex nifhmu l-importanza tad-dixxiplina u r-rieda f'dak kollu li nag'mlu. <br /><br /><br /><br /><br /><br /> <a href="https://bdlbooks.com/author-2/charles-daniel-saliba/ " target="_blank"> <img src="images/ixtri.jpg" alt="ixtri" align="right" ></a> <a href="booksmt.html#top">Itla Fuq</a> </font> </p> </div> <br /><br /><br /><br /> <!--___________________ end Rocco ______________________--> <!--___________________ start Cpar ______________________--> <h2 id="cpar"><font color="blue"><em>Ktejjeb b taqsira b differenza u b e|er izzji varji fuq "Meta jaqa - par" ta Trevor {ahra (Pubblikazzjoni Merlin) </em> </font></h2> <img src="images/cpar.jpg" width="150" clear="all" alt="Ktejjeb fuq meta jaqa` - par front cover" align="right" /> <br clear="left" /> <div> <p> <font color="000"> <br /><br /> <em>Workbook</em> fuq il-ktieb <em>Meta jaqa - par</em> ta Trevor {ahra li jintu|a fil-Form 1 u f 'afna skejjel tal-primarja tal-knisja. <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <a href="https://bdlbooks.com/author-2/charles-daniel-saliba/ " target="_blank"> <img src="images/ixtri.jpg" alt="ixtri" align="right" ></a> <a href="booksmt.html#top">Itla Fuq</a> </font> </p> </div> <br /><br /><br /><br /> <!--___________________ end Cpar ______________________--> <!--___________________ start Holm ______________________--> <h2 id="holm"><font color="blue"><em>Ktejjeb b taqsira b differenza u b e|er izzji varji fuq "&olm tal-Milied?" ta Trevor {ahra (Pubblikazzjoni Merlin) </em> </font></h2> <img src="images/holm.jpg" width="150" clear="all" alt="Ktejjeb fuq Holm Tal-Milied? front cover" align="right" /> <br clear="left" /> <div> <p> <font color="000"> <br /><br /> <em>Workbook</em> fuq il-ktieb <em>&olm tal-Milied?</em> ta Trevor {ahra li jintu|a fil-Form 2 u f 'afna skejjel tal-primarja tal-knisja. <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <a href="https://bdlbooks.com/author-2/charles-daniel-saliba/ " target="_blank"> <img src="images/ixtri.jpg" alt="ixtri" align="right" ></a> <a href="booksmt.html#top">Itla Fuq</a> </font> </p> </div> <br /><br /><br /><br /> <!--___________________ end Holm ______________________--> <!--___________________ start L-Isqaq ______________________--> <h2 id="sqaq"><font color="blue"><em>Ktejjeb b taqsira b differenza u b e|er izzji varji fuq "L-Isqaq" ta u| Chetcuti (Pubblikazzjoni Merlin) </em> </font></h2> <img src="images/sqaq.jpg" width="150" clear="all" alt="Ktejjeb fuq L-Isqaq front cover" align="right" /> <br clear="left" /> <div> <p> <font color="000"> <br /><br /> <em>Workbook</em> fuq il-ktieb <em>L-Isqaq</em> ta u| Chetcuti li jintu|a fil-Form 4. <br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /> <a href="https://bdlbooks.com/author-2/charles-daniel-saliba/ " target="_blank"> <img src="images/ixtri.jpg" alt="ixtri" align="right" ></a> <a href="booksmt.html#top">Itla Fuq</a> </font> </p> </div> <br /><br /><br /><br /> <!--___________________ end L-Isqaq ______________________--> <!--___________________ start Eccellenti ______________________--> <h2 id="eccellenti"><font color="blue"><em>E ellenti</em> </font></h2> <img src="images/eccellenti.jpg" width="150" clear="all" alt="E ellenti front cover" align="right" /> <br clear="left" /> <div> <p> <font color="000"> Dan il-ktieb jix'et lenti wiesg'a fuq il-lingwa Maltija u dak kollu li lilna jag'milna Maltin. Huwa ma'sub primarjament g'al studenti kemxejn adulti li j'ossu l-'tie!a li jitg'allmu l-Malti fosthom tfal ta emigranti Maltin imxerrdin madwar id-dinja. Fil-bidu ta kull kapitlu, l-awturi g'amlu silta varjata li kitbu huma stess. Fost o'rajn is-siltiet huma mag'mula minn: novelli, informazzjoni fuq persona!!i, tag'rif fuq ertu postijiet f Malta u G'awdex, ri etti, fatti stori i u artikli fuq s-sa''a. <br /><br /> Minn din is-silta l-istudenti li ju|aw dan il-ktieb jaslu kwa|i inkonxjament g'al su!!ett grammatikali fejn l-awturi mbag'ad jag'tu spjegazzjoni u nota fuq is-su!!ett trattat. Fl-a''ar ta kull kapitlu l-awturi g'amlu e|er izzji varji li qeg'din addattati g'al kull et. Fost l-e|er izzji nsibu tislibiet, tfittxija ta kliem, ta'ri! il-fehem, qabbel, ag'|el it-tajba, imla l-vojt fl-istampa u o'rajn. <br /><br /> <a href="https://bdlbooks.com/author-2/charles-daniel-saliba/ " target="_blank"> <img src="images/ixtri.jpg" alt="ixtri" align="right" ></a> <a href="booksmt.html#top">Itla Fuq</a> </font> </p> </div> <br /><br /><br /><br /> <!--___________________ end Eccellenti ______________________--> <!--___________________ start Tfal ______________________--> <h2 id="tfal"><font color="blue"><em>Malti G'alina t-tfal 1 - 6</em> </font></h2> <center><img src="images/tfal.jpg" clear="all" alt="Malti G'alina t-tfal 1 - 6 qoxra ta` quddiem" /></center> <br clear="left" /> <div> <p> <font color="000"> Sensiela ta sitt kotba, wie'ed g'al kull sena tal-primarja, li huma mmirati li jkopru s-sillabu kollu tal-primarja. Huma mimlija bi stampi kkuluriti u ta'ri! imqieg'ed f ertu ordni, b mod ar biex l-istudenti jitg'allmu b sistema organizzata i|da kreattiva u b differenza minn tas-soltu! L-e|er izzji li fihom qeg'din imfasslin b tali mod li jag'mlu enfasi fuq l-aspetti li jbatu minnhom it-tfal f dawn l-etajiet. <br/><br/> <b>Malti G'alina t-Tfal 1</b><br/> L-ewwel ktieb !ie mfassal apposta biex jg'in u jiggwida lill-istudenti u lill-g'alliema jkopru s-sillabu tal-ewwel klassi tal-primarja kollu kemm hu. Dan il-ktieb hu mimli bi stampi kkuluriti u ta'ri! imqieg'ed f ertu ordni, b mod ar biex l-istudenti jitg'allmu b sistema organizzata i|da kreattiva u b differenza minn tas-soltu! Dan il-ktieb jag'mel enfasi wkoll fuq l-ittri kapitali u fuq il-'oss tal-ittra f po|izzjonijiet differenti (quddiem, fin-nofs u fuq wara) ta kelma. Wara li l-istudenti jkopru l-alfabett, hemm e|er izzji varji biex sal-a''ar tal-ktieb, it-tfal ikunu kapa i jg'aqqdu sentenza/i. Fl-a''ar tal-ktieb hemm werrej li jindika lill-g'alliema u lill-!enituri t-topiks kollha tal-grammatika tal-ewwel klassi u f liema pa!ni tal-ktieb qeg'din ji!u ttrattati. <br/><br/> <b>Malti G'alina t-Tfal 2</b><br/> Dan il-ktieb !ie mfassal apposta biex jg'in u jiggwida lill-istudenti u lill-g'alliema jkopru s-sillabu tat-tieni klassi tal-primarja. Dan il-ktieb jirrevedi u jkompli jibni fuq tal-ewwel klassi. Billi t-tfal ikunu kibru ftit fl-et, l-awturi adattaw stil differenti. Huma nqdew bil-karattru ta Kika, pengwin, li se tiggwida lit-tfal tat-tieni klassi jimxu pass pass biex ikomplu jsa''u l-'iliet tag'hom fil-Malti. G'al kull qasam grammatikali hemm nota tal-grammatika li qieg'da !o kaxxa kkulurita li tkun 'ier!a minn fomm il-pengwin, b hekk inkonxjament it-tfal jibdew jidraw li din il-kaxxa hi s-sugu tal-lezzjoni! B'al fil-ka| tal-ewwel ktieb, fl-a''ar ta dan il-ktieb ukoll hemm werrej li jindika lill-g'alliema u lill-!enituri t-topiks kollha tal-grammatika li !ew ittrattati u f liema pa!ni tal-ktieb qeg'din. <br/><br/> <b>Malti G'alina t-Tfal 3</b><br/> It-tielet ktieb hu mfassal apposta biex jg'in u jiggwida lill-istudenti u lill-g'alliema jkopru s-sillabu tat-tielet klassi tal-primarja. Il-!eneru ta dan il-ktieb huwa grammatika f kuntest. F dan il-ktieb it-tfal ukoll huma meg'juna minn karattru. Din id-darba se jkun kelb bl-isem ta Pengo, li se jg'idilhom kif g'andhom jimxu pass pass biex ikomplu jsa''u l-'iliet tag'hom fil-Malti. Fil-bidu ta kull kapitlu, it-tfal ikollhom silta miktuba mill-awturi stess, imbag'ad ftit mistoqsijiet li jwassluhom g'as-su!!ett grammatikali. Wara jkollhom it-ta'ri!; li huwa varju u kreattiv! Wara kull lezzjoni hemm sezzjoni fejn it-tfal jirriflettu ftit x g'amlu (awtoassessjar indirett). Din tg'inhom biex jindunaw fehmux il-lezzjoni jew le. Barra minn hekk fih mappi tat-tag'lim li permezz tag'hom l-istudenti jitg'allmu jfasslu l-komponimenti! <br/><br/> <b>Malti G'alina t-Tfal 4</b><br/> Dan il-ktieb qieg'ed imfassal apposta biex jg'inek u jiggwidak tkopri s-sillabu tar-raba klassi tal-primarja. Dan il-ktieb huwa grammatika f kuntest. F kull lezzjoni t-tfal ikollhom silta miktuba mill-awturi stess. E|attament wara s-silta hemm sezzjoni g'ad-diskussjoni u riflessjonijiet, li l-iskop tag'ha hu li twassal lill-istudenti g'as-su!!ett grammatikali u fl-istess waqt tg'in lill-istudenti jitg'allmu jesprimu ru'hom bla tlaqliq. Wara jkollhom it-ta'ri! li huwa varju u kreattiv! Wara kull lezzjoni hemm sezzjoni msemmija awtoassessjar fejn it-tfal jirriflettu ftit fuq il-fatti grammatikali li g'addew u |gur li se tg'inhom je|aminaw lilhom infushom u jaraw jekk fehmux l-ispunt tal-lezzjoni. E|attament wara, hemm ta'ri! supplimentari (sentenzi, ittra, taqbila, komponimenti, e ) li jg'inhom jesprimu ru'hom bil-kitba fit-tul. Fl-a''ar ta kull lezzjoni hemm attivit li l-iskop tag'ha hu li l-istudenti jkabbru l-istima tag'hom infushom u jitg'allmu l-iskop wara ertu affarijiet li jsiru fl-iskola u fil-'ajja ta kuljum! Barra minn hekk wara kull topik hemm mappa tat-tag'lim li permezz tag'ha l-istudenti jag'mlu revi|joni ta dak li jkunu studjaw f diversi lezzjonijiet sempli iment billi jag'tu daqqa t g'ajn lejn din il-mappa! <br/><br/> <b>Malti G'alina t-Tfal 5</b><br/> Dan il-grammatika f kuntest qieg'ed imfassal apposta biex jg'inek u jiggwidak tkopri s-sillabu tal-'ames klassi tal-primarja. F kull lezzjoni t-tfal ikollhom silta miktuba mill-awturi stess. E|attament wara s-silta hemm sezzjoni g'ad-diskussjoni u riflessjonijiet, li l-iskop tag'ha hu li twassal lill-istudenti g'as-su!!ett grammatikali u fl-istess waqt tg'in lill-istudenti jitg'allmu jesprimu ru'hom bla tlaqliq. Wara jkollhom it-ta'ri! li huwa varju u kreattiv! Wara kull lezzjoni hemm sezzjoni msemmija awtoassessjar fejn it-tfal jirriflettu ftit fuq il-fatti grammatikali li g'addew. E|attament wara, hemm ta'ri! supplimentari li jg'inhom jesprimu ru'hom bil-kitba fit-tul. Fl-a''ar ta kull lezzjoni hemm attivit! Barra minn hekk wara kull topik hemm mappa tat-tag'lim li permezz tag'ha l-istudenti jag'mlu revi|joni ta dak li jkunu studjaw f diversi lezzjonijiet sempli iment billi jag'tu daqqa t g'ajn lejn din il-mappa! <br/><br/> <b>Malti G'alina t-Tfal 6</b><br/> Dan il-grammatika f kuntest qieg'ed imfassal apposta biex jg'inek u jiggwidak tkopri s-sillabu tas-sitt klassi tal-primarja. F kull lezzjoni t-tfal ikollhom silta miktuba mill-awturi stess. E|attament wara s-silta hemm sezzjoni g'ad-diskussjonijiet u riflessjonijiet. Wara jkollhom it-ta'ri! li huwa varju u kreattiv! Wara kull lezzjoni hemm sezzjoni msemmija awtoassessjar. E|attament wara, hemm ta'ri! supplimentari li jg'inhom jesprimu ru'hom bil-miktub fit-tul. Fl-a''ar ta kull lezzjoni hemm attivit. Barra minn hekk wara kull topik hemm mappa tat-tag'lim li permezz tag'ha l-istudenti jag'mlu revi|joni ta dak li jkunu studjaw f diversi lezzjonijiet sempli iment billi jag'tu daqqa t g'ajn lejn din il-mappa! <br/><br/> <br /><br /> <br /><br /> <a href="https://bdlbooks.com/author-2/charles-daniel-saliba/ " target="_blank"> <img src="images/ixtri.jpg" alt="ixtri" align="right" ></a> <a href="booksmt.html#top">Itla Fuq</a> </font> </p> </div> <br /><br /><br /><br /> <!--___________________ end TFAL ______________________--> <!--___________________ start Idjomi ______________________--> <h2 id="idjomi"><font color="blue"><em>Idjomi Maltin g'al studenti g'aqlin</em> </font></h2> <img src="images/idjomi.jpg" width="150" clear="all" alt="Idjomi Maltin g'al studenti g'aqlin front cover" align="right" /> <br clear="left" /> <div> <p> <font color="000"> abra ta idjomi, b e|er izzji varji, mi!bura ta't temi differenti, li jkopru diversi sillabi, fosthom: tal-Primarja, tal-Li ej, tas-Sekondarja, kif ukoll b enfasi fuq is-sillabu tal-O level. Dan il-ktieb jinkludi: <ul> <li> definizzjoni ta kull idjoma; </li> <li> l-u|u ta kull idjoma f sentenza; </li> <li> definizzjoni ta kliem tqil wara kull tema; </li> <li> e|er izzji varji ta livelli differenti fuq kull tema bil-qies; </li> <li> ta'ri! supplimentari li inkonxjament jag'millek revi|joni tal-Malti komunikattiv (ittra, djalogu, deskrizzjoni, email...); </li> <li> glossarju tal-idjomi kollha li ntu|aw f dan il-ktieb; </li> <li> kitba a!!ornata skont l-a''ar regolamenti tal-ortografija. </li> </ul> <br /><br /> <a href="https://bdlbooks.com/author-2/charles-daniel-saliba/ " target="_blank"> <img src="images/ixtri.jpg" alt="ixtri" align="right" ></a> <a href="booksmt.html#top">Itla Fuq</a> </font> </p> </div> <br /><br /><br /><br /> <!--___________________ end Idjomi ______________________--> <!--___________________ start Qwiel ______________________--> <h2 id="qwiel"><font color="blue"><em>Qwiel Maltin g'al studenti 'abrikin</em> </font></h2> <img src="images/qwiel.jpg" width="150" clear="all" alt="Qwiel Maltin g'al studenti 'abrikin front cover" align="right" /> <br clear="left" /> <div> <p> <font color="000"> abra ta qwiel, b e|er izzji varji, mi!bura ta't temi differenti, li jkopru diversi sillabi, fosthom: tal-primarja, tal-Li ej, tas-Sekondarja, kif ukoll b enfasi fuq is-sillabu tal-O level. Dan il-ktieb jinkludi: <ul> <li> !abra ta qwiel mi!bura ta't temi differenti; </li> <li> definizzjoni ta kull qawl; </li> <li> l-u|u ta kull qawl f sentenza; <li> definizzjoni ta kliem tqil wara kull tema; </li> <li> glossarju tal-qwiel kollha li ntu|aw f dan il-ktieb; </li> <li> kitba a!!ornata skont l-a''ar regolamenti tal-ortografija. </li> </ul> <br /><br /> <a href="https://bdlbooks.com/author-2/charles-daniel-saliba/ " target="_blank"> <img src="images/ixtri.jpg" alt="ixtri" align="right" ></a> <a href="booksmt.html#top">Itla Fuq</a> </font> </p> </div> <br /><br /><br /><br /> <!--___________________ end Qwiel ______________________--> <!--___________________ start 75 Lehma 75 Fehma ______________________--> <h2 id="75lehma"><font color="blue"><em>75 Lehma 75 Fehma</em> </font></h2> <img src="images/75lehma.jpg" width="150" clear="all" alt="75 Lehma 75 Fehma front cover" align="right" /> <br clear="left" /> <div> <p> <font color="000"> Dan il-ktieb huwa antolo!ija (!abra) ta Poe|ija Maltija addattata spe ifikament g'at-tag'lim tal-Poe|ija Maltija fil-Li ej u fl-iskejjel Sekondarji. Dan il-ktieb qieg'ed imfassal biex jg'inek u jiggwidak kif g'andek tipprepara u tistudja l-poe|ija g'al diversi sillabi fosthom: tal-iskejjel tal-Istat, tal-Knisja u ta skejjel privati. Fih jinkludi: <ul> <li> !abra ta 75 poe|ija maqsuma kronolo!ikament skont id-dati tat-twelid tal-poeti; </li> <li> nota !enerali fuq il-poeti u l-poe|ija tradizzjonali u o'ra fuq il-poeti u l-poe|ija moderna; </li> <li> 35 poeta differenti; </li> <li> nota bijografika ta madwar mitt kelma fuq kull poeta li hawn f din l-antolo!ija; </li> <li> 75 lezzjoni differenti mqassma bl-istess mod; </li> <li> ritratt me'ud lokalment marbut mat-tema tal-poe|ija li tkun !ejja; </li> <li> ta'tu mistoqsijiet biex l-istudenti jaslu g'as-su!!ett tal-poe|ija; </li> <li> il-poe|ija tal-poeti bil-versi nnumerati; </li> <li> ta'ri! varju mqassam fuq tliet livelli; </li> <li> nota bil-'sieb, kummenti analitici, il-binja, it-termini letterarji u t-tifsir tal-kliem tqil ta kull poe|ija; </li> <li> glossarju ta termini letterarji, b definizzjoni ta kull wa'da u e|empju; </li> <li> kitba a!!ornata skont l-a''ar regolamenti tal-ortografija. </li> </ul> <br /><br /> <a href="https://bdlbooks.com/author-2/charles-daniel-saliba/ " target="_blank"> <img src="images/ixtri.jpg" alt="ixtri" align="right" ></a> <a href="booksmt.html#top">Itla Fuq</a> </font> </p> </div> <br /><br /><br /><br /> <!--___________________ end 75 Lehma 75 Fehma ______________________--> <!--___________________ start Malti g'all-E|amijiet b'Pariri u Twe!ibiet!. ______________________--> <h2 id="maltiExam"><font color="blue"><em>Malti g'all-E|amijiet b'Pariri u Twe!ibiet!</em> </font></h2> <img src="images/MaltiExam.jpg" width="150" clear="all" alt="Malti g'all-E|amijiet b'Pariri u Twe!ibiet!" align="right" /> <br clear="left" /> <div> <p> <font color="000"> Dan il-ktieb qieg'ed imfassal apposta biex jg'inek u jiggwidak ta!!orna ru'ek fil-grammatika Maltija, titg'allem ir-regolamenti tal-ortografija l-!dida u tipprepara g'al diversi e|amijiet fosthom l-e|ami ta - ES, l-e|ami tal-Profi jenza fil-Malti g'all-G'alliema Prospettivi tal-Primarja, l-e|ami tal-Malti tal-iskrivana u l-e|ami tal-Malti tas-suldati. Dan il-ktieb hu miktub minn g'alliem tal-Malti u g'alhekk l-informazzjoni li fih hi ppre|entata b mod ar u kon i|. Fih jinkludi: <ul> <li> pariri kif tipprepara g'all-e|amijiet; </li> <li> pariri kif tag'mel komponiment tajjeb; </li> <li> pariri kif tirrispondi f ta'ri! il-fehem; </li> <li> pariri kif tikteb ittra formali, informali u f gazzetta; </li> <li> <em>worksheets</em> fuq it-topiks kollha tal-grammatika; </li> <li> e|er izzji varji li jag'mlulek revi|joni tal-grammatika Maltija u tal-idjomi u l-qwiel; </li> <li> e|er izzji apposta biex tag'raf u tirran!a l-i|balji tal-ortografija <em>(spelling mistakes)</em>; </li> <li> 3 karti mudell tal-e|ami ta - ES <em>(O Level)</em>; </li> <li> 3 karti mudell tal-e|ami tal-Profi jenza tal-Malti; </li> <li> 3 karti mudell tal-e|ami tal-Malti tal-Iskrivana; </li> <li> 3 karti mudell tal-e|ami tal-Malti tas-Suldati; </li> <li> pjan ta studju g'al kull e|ami ttrattat; </li> <li> pjan kif tqassam il-'in g'al kull e|ami ttrattat; </li> <li> sezzjoni bit-twe!ibiet g'al kull e|er izzju li jinsab f dan il-ktieb, bit-twe!ibiet tal-karti kollha inklu|i; </li> <li> kitba a!!ornata skont l-a''ar regolamenti tal-ortografija. </li> </ul> <br /><br /> <a href="https://bdlbooks.com/author-2/charles-daniel-saliba/ " target="_blank"> <img src="images/ixtri.jpg" alt="ixtri" align="right" ></a> <a href="booksmt.html#top">Itla Fuq</a> </font> </p> </div> <br /><br /><br /><br /> <!--___________________ end Malti g'all-E|amijiet b'Pariri u Twe!ibiet!. ______________________--> <!--___________________ start Malti A'jar bi Sforzi {g'ar . . . Ktieb tat-Ta'ri!! ______________________--> <h2 id="wbook"> <font color="blue"><em>Malti A'jar bi Sforzi {g'ar . . . Ktieb tat-Ta'ri!!</em> </font></h2> <!--_ Maltese for Examination with Advice and Answers --> <img src="images/workbook.jpg" width="150" clear="all" alt="Malti A'jar bi Sforzi {g'ar . . . Ktieb tat-Ta'ri!!" align="right" /> <br clear="left" /> <div> <p> <font color="000"> Dan il-ktieb qieg'ed imfassal apposta biex, permezz t e|er izzji varji fuq su!!etti spe ifi i u o'rajn !enerali, inti tit'arre! f aspetti differenti tal-grammatika Maltija, titg'allem ir-regolamenti l-!odda tal-ortografija u b hekk ittejjeb il-livell tal-kitba tieg'ek bil-Malti. Fih jinkludi: <br /><br /> <ul> <li> Ta'ri! spe ifiku fuq aspetti differenti tal-lingwa Maltija; </li> <li> Ta'ri! spe ifiku fuq id-dokument De i|jonijiet 1 li n'are! mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti; </li> <li> Ta'ri! !enerali fuq aspetti differenti tal-lingwa Maltija; </li> <li> 3 testijiet biex ti ekkja l-livell tal-profi jenza tieg'ek fil-Malti;</li> <li> E|er izzji varji u log'ob differenti fosthom <em>snakes and ladders</em> u tislibiet; </li> <li> Pariri kon i|i u mudelli ta kif tikteb: komponiment, ittra formali, ittra informali, ittra f gazzetta, ittra elettronika, irkulari u memorandum (Memo); </li> <li> Sezzjoni bit-twe!ibiet g'al kull e|er izzju li jinsab f dan il-ktieb. </li> </ul> <br /><br /> <a href="https://bdlbooks.com/author-2/charles-daniel-saliba/ " target="_blank"> <img src="images/ixtri.jpg" alt="ixtri" align="right" ></a> <a href="booksmt.html#top">Itla Fuq</a> </font> </p> </div> <br /><br /><br /><br /> <!--___________________ end Malti A'jar bi Sforzi {g'ar . . . Ktieb tat-Ta'ri!! ______________________--> <!--___________________ start Successinu 1 ______________________--> <h2 id="success1"> <font color="blue"><em> Su essinu 1 </em> </font></h2> <!--_ Maltese for Examination with Advice and Answers --> <img src="images/successinu1.jpg" width="150" clear="all" alt="Malti A'jar bi Sforzi {g'ar . . . Ktieb tat-Ta'ri!!" align="right" /> <br clear="left" /> <div> <p> <font color="000"> Dan il-ktieb qieg'ed imfassal apposta biex jg'inek, jiggwidak u jippreparak g'all-ewwel karta tal-e|ami ta - ES (O Level tal-Malti) tas-sena 2014. Fih jinkludi: <br /><br /> <ul> <li> deskrizzjoni dettaljata tal-e|ami ta - ES; </li> <li> Pariri kif tipprepara g'all-e|ami; </li> <li> Pjan ta studju g'all-e|ami; pjan kif tqassam il-'in g'all-e|ami; </li> <li> Pariri kif tag'mel komponiment tajjeb;</li> <li> Pariri kif tirrispondi f ta'ri! il-fehem; </li> <li> Pariri u mudelli ta kif tikteb ittra formali, informali, f gazzetta, ittra elettronika u rapport; </li> <li> Noti fuq it-temi kurrenti u l-kultura lingwistika g'all-e|ami tal-Malti; </li> <li> 5 karti mudell tal-oral u tal-ewwel karta tal-e|ami ta - ES; </li> <li> Sezzjoni bit-twe!ibiet g'al kull e|er izzju. </li> </ul> <br /><br /> <a href="https://bdlbooks.com/author-2/charles-daniel-saliba/ " target="_blank"> <img src="images/ixtri.jpg" alt="ixtri" align="right" ></a> <a href="booksmt.html#top">Itla Fuq</a> </font> </p> </div> <br /><br /><br /><br /> <!--___________________ end Successinu 1 ______________________--> <!--___________________ start Successinu 2 ______________________--> <h2 id="success2"> <font color="blue"><em> Su essinu 2 </em> </font></h2> <!--_ Maltese for Examination with Advice and Answers --> <img src="images/successinu2.jpg" width="150" clear="all" alt="Malti A'jar bi Sforzi {g'ar . . . Ktieb tat-Ta'ri!!" align="right" /> <br clear="left" /> <div> <p> <font color="000"> Dan il-ktieb hu mfassal apposta biex jg'in u jiggwida lill-istudenti biex i'ejju ru'hom g'at-tieni karta tal-e|ami tal-Malti fil-livell Ordinarju, skont is-sillabu li jibda mill-2014 il quddiem. Fih jinkludi: <br /><br /> <ul> <li> Noti dwar il-bi iet letterarji kollha; </li> <li> E|er izzji varji ta livelli differenti fuq kull bi a letterarja; </li> <li> Punti kif jissawwar komponiment letterarju; </li> <li> Mudelli ta komponimenti letterarji;</li> <li> Lista u spjegazzjoni tat-termini letterarji, b e|empji mis-siltiet; </li> <li> Ta'ri! kreattiv fuq it-termini letterarji; </li> <li> 3 karti mudell tat-tieni karta tal-e|ami ta - ES; </li> <li> Sezzjoni bit-twe!ibiet g'al kull e|er izzju. </li> </ul> <br /><br /> <a href="https://bdlbooks.com/author-2/charles-daniel-saliba/ " target="_blank"> <img src="images/ixtri.jpg" alt="ixtri" align="right" ></a> <a href="booksmt.html#top">Itla Fuq</a> </font> </p> </div> <br /><br /><br /><br /> <!--___________________ end Successinu 2 ______________________--> <!--___________________ start &tif ta' Ajruplani fil-Mediterran. ______________________--> <h2 id="htif"><font color="blue"><em>&tif ta' Ajruplani fil-Mediterran</em> </font></h2> <h4><font color="blue"><a href="books.html#hijack">Ver|joni bl-Ingli|</a></font></h4> <img src="images/Htif.jpg" width="150" clear="all" alt="&tif ta' Ajruplani fil-Mediterran" align="right" /> <br clear="left" /> <div> <p> <font color="000"> Bejn wie'ed u ie'or mis-sena 1970 sal-2000, kull xahar, x imkien fid-dinja, b mod partikolari fil-Mediterran, kien hemm |ew! atti ta piraterija tal-ajru. &afna minn dawn kienu jsiru biex jin!abru somom kbar ta flus, g'al g'anijiet personali jew politi i. I|da minn dawn il-ka|ijiet il-'tif tal-ajruplani evolva f idea aktar moderna fejn l-ajruplan innifsu ji!i u|at b'ala missila. G'alkemm illum l-atti ta piraterija huma 'afna aktar rari, il-konsegwenzi tag'hom huma 'afna akbar. Il-bi|a mill-atti ta piraterija g'adu jin'ass f kull livell, kemm mi - ittadini komuni kif ukoll min-nazzjonijiet. G'alhekk huwa importanti li nanalizzaw dawn l-atti ta piraterija li saru fil-bidu, li kwa|i kwa|i 'afna minnhom illum jidhru inno enti, g'aliex jg'inuna nifhmu l-motivi u l-mekkani|mu wara l-'tif tal-ajruplani u b hekk jg'inuna nevitawhom jew niddefendu lilna nfusna minnhom.<br /><br /> Dan il-ktieb jag'ti din l-anali|i billi jikkon entra fuq 'ames ajruplani ma'tufa li llandjaw jew telqu mill-Ajruport Internazzjonali ta Malta, fil-qalba tal-Mediterran. Dawn kienu <ul> <li> Titjira KL 861 Amsterdam-Tokjo KLM Royal Dutch Airlines 25 Novembru 1973; </li> <li> Titjira LN 642 Houn-Tripli Libyan Arab Airlines 16 Ottubru 1979; </li> <li> Titjira LN 484 Seb'a-Tripli Libyan Arab Airlines 20 Frar 1983; </li> <li> Titjira MS 648 Ateni-Kajr EgyptAir 23 Novembru 1985; </li> <li> Titjira KM 830 Malta-Istanbul Air Malta 10 unju 1997; </li> </ul> <br /><br /> L-g'an ori!inali kien li ji!i mist'arre! g'aliex ertu postijiet madwar jew fil-Mediterran kienu su!!etti g'all-atti ta piraterija tal-ajru aktar minn o'rajn. I|da fir-ri erka fl-eluf ta kliem li nkiteb u ntqal fuq dawn il-ka|i, l-awtur sab li 'afna mir-rakkonti kienu inkompleti jew foloz u g'alhekk l-ewwel g'an kien li jo'ro! il-verit bl-u|u ta sorsi ppubblikati, intervisti ma persuni differenti, gazzetti kontemporanji lokali u barranin, rapporti, diskussjonijiet ma esperti tas-sigurt, rapporti tal-pulizija, procs-verbaux, rapport tal-esperti tal-qorti, stqarrijiet fl-istampa u korrispondenza uffi jali. <br /> Armat b din l-informazzjoni, l-awtur ried jipprova li s-sigurt u l-istabbilit fil-Mediterran, u g'alhekk fl-Ewropa wkoll, ma tistax tintla'aq jekk il-problemi fis-sigurt re!jonali ma ji!ux indirizzati. Hemm rakkont ta kull 'tif mill-bidu kwiet tieg'u sakemm tispi a d-drama, u kull wie'ed !ie analizzat fid-dawl tal-problemi re!jonali kontemporanji li mmotivaw lill-pirati. <br /> L-awtur jirrifletti wkoll fuq il-bidliet li saru fir-re!jun tal-Mediterran li wasslu biex in-numru ta 'tif ta ajruplani jonqos. Barra minn hekk dan il-ktieb juri wkoll l-akkwisti straordinarji li g'amel il-Perit Dom Mintoff, il-Prim Ministru ta Malta indipendenti friska, li nnegozja personalment it-tmien ta tlieta mill-'ames ajruplani ma'tufa ming'ajr telf ta 'ajja. <br /><br /> <center>***</center> <br /><br /> <em> Dan il-ktieb jitfa dawl !did fuq !rajjiet li s issa kienu m ajpra min'abba sensazzjonali|mu, spekulazzjoni, pre!udizzju, memorja qasira u sa'ansitra min'abba importanza |ejda li taw lilhom infushom erti nies involuti. Dan il-volum jirrakkonta l-istejjer bl-aktar mod 'aj, pre i|, intelli!enti u fil-kuntest sew tag'hom. G'aldaqstant g'andna hawnhekk kontribuzzjoni !dida u siewja mhux biss g'al dik li hi narrattiva ta !rajjiet drammati i, i|da wkoll g'all-!rajja tal-pajji|, spe jalment fejn g'andhom x jaqsmu r-relazzjonijiet esterni u s-sigurt. </em> <br /><br /> Prof. Dominic Fenech<br /> L-Universit ta' Malta <br /> Ottubru 2010<br /><br /> <a href="eventsmt.html#hjkTVMnews">Sezzjoni fuq l-a'barijiet tat-8PM - TVM (5 ta Jannar, 2011.) </a> <br /><br /> <a href="eventsmt.html#hjkSuper1TX">Sezzjoni fuq TX - Super 1 TV (5 ta Jannar, 2011.) </a> <br /><br /> <a href="images/awards/Torca06022011.pdf" target="_blank">Artiklu fuq <em>It-Tor a</em> (6 ta Frar, 2011.) </a> <br /><br /> <a href="images/awards/Nazzjon10032011.pdf" target="_blank">Artiklu fuq <em>In-Nazzjon</em> (10 ta Marzu, 2011.) </a> <br /><br /> <a href="images/awards/Ind06112011.pdf" target="_blank">Artiklu fuq <em>The Malta Independent on Sunday </em> (6 ta Novembru, 2011.) </a> <br /><br /> <br /><br /><br /> <a href="https://bdlbooks.com/author-2/charles-daniel-saliba/ " target="_blank"> <img src="images/ixtri.jpg" alt="ixtri" align="right" ></a> <a href="booksmt.html#top">Itla Fuq</a> </font> </p> </div> <br /><br /><br /><br /> <!--___________________ end &tif ta' Ajruplani fil-Mediterran. ______________________--> <!--___________________ start Idjomi ghalina t-tfal ______________________--> <h2 id="tfalidjomi"><font color="blue"><em>Idjomi Maltin g'alina t-tfal</em> </font></h2> <img src="images/IdjomiTfal.jpg" width="150" clear="all" alt="Idjomi Maltin g'alina t-tfal" align="right" /> <br clear="left" /> <div> <p> <font color="000"> Dan il-ktieb qieg'ed imfassal apposta biex jg'inek tistudja l-idjomi Maltin. <br /><br /> Fih jinkludi: <br /><br /> <ul> <li> !abra ta idjomi mi!bura ta't temi differenti; </li> <li> definizzjoni ta kull idjoma; </li> <li> l-u|u ta kull idjoma f sentenza; </li> <li> e|er izzji varji ta livelli differenti fuq kull tema. </li> </ul> <br /><br /> <a href="https://bdlbooks.com/author-2/charles-daniel-saliba/ " target="_blank"> <img src="images/ixtri.jpg" alt="ixtri" align="right" ></a> <a href="booksmt.html#top">Itla Fuq</a> </font> </p> </div> <br /><br /><br /><br /> <!--___________________ end Idjomi ghalina t-tfal ______________________--> <!--___________________ start qwiel ghalina t-tfal. ______________________--> <h2 id="tfalqwiel"><font color="blue"><em>Qwiel Maltin g'alina t-tfal</em> </font></h2> <img src="images/QwielTfal.jpg" width="150" clear="all" alt="Qwiel Maltin g'alina t-tfal" align="right" /> <br clear="left" /> <div> <p> <font color="000"> Dan il-ktieb qieg'ed imfassal apposta biex jg'inek tistudja l-qwiel Maltin. <br /><br /> Fih jinkludi: <ul> <li> !abra ta qwiel mi!bura ta't temi differenti; </li> <li> definizzjoni ta kull qawl; </li> <li> l-u|u ta kull qawl f sentenza; </li> <li> e|er izzji varji ta livelli differenti fuq kull tema. </li> </ul> <br /><br /> <a href="https://bdlbooks.com/author-2/charles-daniel-saliba/ " target="_blank"> <img src="images/ixtri.jpg" alt="ixtri" align="right" ></a> <a href="booksmt.html#top">Itla Fuq</a> </font> </p> </div> <br /><br /><br /><br /> <!--___________________ end qwiel ghalina t-tfal ______________________--> <!--___________________ start Gwida g'all-Malti Komunikattiv ______________________--> <h2 id="gwida"><font color="blue"><em>Gwida g'all-Malti Komunikattiv</em> </font></h2> <img src="images/gwida.jpg" width="150" clear="all" alt="Gwida g'all-Malti Komunikattiv" align="right" /> <br clear="left" /> <div> <p> <font color="000"> Dan il-ktieb qieg'ed imfassal apposta biex jg'inek tikkomunika a'jar bil-Malti miktub. Fih se ssib pariri u mudelli ta kif tag'mel tipi ta kitbiet differenti li niltaqg'u mag'hom matul 'ajjitna. Fih jinkludi pariri kon i|i u mudelli kif tag'mel: komponimenti ta stilidifferenti; ittra formali, informali, f gazzetta, g'al xog'ol u ittra elettronika; avvi|, deskrizzjoni, direzzjoni, djalogu, kapxin, lista, messa!!, rapport, reklam, slowgan, struzzjoni, taqsira u traduzzjoni. <br /><br /><br /><br /><br /> <a href="https://bdlbooks.com/author-2/charles-daniel-saliba/ " target="_blank"> <img src="images/ixtri.jpg" alt="ixtri" align="right" ></a> <a href="booksmt.html#top">Itla Fuq</a> </font> </p> </div> <br /><br /><br /><br /> <!--___________________ end Gwida g'all-Malti Komunikattiv ______________________--> </td> <!--___________________ end main cell ________________________________________________________--> <!--___________________ start book cell ______________________--> <td bgcolor="#666666" border="0px" > <font color="ffffff"> <center> <b> Most Recent Publication </b> </font> </br> <a href="https://www.bdlbooks.com/educational/6701-maltese-per-stranieri-livello-a1.html" target="_blank"> <img src="images/recentpub.jpg" alt="Recent Publication" ></a> </center> </td> <!--___________________ end book cell ______________________--> <!--___________________ start facebook and linkedin 99cc99 previous bg______________________--> <tr><td bgcolor="#666666" > <center> <a href="https://www.facebook.com/charles.daniel.saliba.author/" target="_blank" > <img src="images/facebookfind1.jpg" alt="facebook link"></a> &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp <a href="https://mt.linkedin.com/in/charles-daniel-saliba-3467098" target="_blank" > <img src="images/linkedinfind.jpg" alt="LinkedIN link"></a> </center> </td></tr> <!--___________________ end facebook and linkedin ______________________--> <!--___________________ start empty cell ______________________--> <tr><td height="200px" bgcolor="#666666"> <!--__________eliminate buy <center> <h4>Click Logo to Buy</h4> <a href="http://bdlbooks.com/Eshop/Home/tabid/608/Default.aspx?dnmparams=/zp6Iuxoz8E4KWhQvMjcj_XbPIXhCeEllUSG01Lb_QSxUkceL_HkoO6-p2ScmlrdZ5TPclSvR9txE4a-QJeutC5SD2BnvYFfmm2sNayUczim1Po7dgNFEOUBaeSHOsE2rQwb8cvefbjuKOWCf93sfMLITssqzCcpL7L59f9dZ9xWn83tCE5o7z7DMMA1I18cu6oA8sL4a-XqGmBNmz72UVKKdP7joxWc4iIVzB0Xz63EQvr6h0U6yK75Rthr0chHO-OXS_o1rr_1GGdtEv1soWgiDTr7TPy-mQoCza3Er9O9_dpB0KQBnkT75CSnkADsQMWbaNR9AZ3v8Xp9IncitIPzDqi5Mw8wlVbOTgRu5uVGsp9EZGJQzF7dS5AEKVM4nJJDlYSvTAHzw4YoOWUjF2Zdyezex5l2YZeqRM3khpl4scxjtrDSRa0_M3BN4yRoTVY8wFxIkQZw" target="_blank"> <img src="images/bdllogo.png" alt="buy link" > </a> <a href="http://bdlbooks.com/Eshop/Home/tabid/608/Default.aspx?dnmparams=/zp6Iuxoz8E4KWhQvMjcj_XbPIXhCeEllUSG01Lb_QSxUkceL_HkoO6-p2ScmlrdZ5TPclSvR9txE4a-QJeutC5SD2BnvYFfmm2sNayUczim1Po7dgNFEOUBaeSHOsE2rQwb8cvefbjuKOWCf93sfMLITssqzCcpL7L59f9dZ9xWn83tCE5o7z7DMMA1I18cu6oA8sL4a-XqGmBNmz72UVKKdP7joxWc4iIVzB0Xz63EQvr6h0U6yK75Rthr0chHO-OXS_o1rr_1GGdtEv1soWgiDTr7TPy-mQoCza3Er9O9_dpB0KQBnkT75CSnkADsQMWbaNR9AZ3v8Xp9IncitIPzDqi5Mw8wlVbOTgRu5uVGsp9EZGJQzF7dS5AEKVM4nJJDlYSvTAHzw4YoOWUjF2Zdyezex5l2YZeqRM3khpl4scxjtrDSRa0_M3BN4yRoTVY8wFxIkQZw" target="_blank"> bdlbooks.com </a> </br> </center> _______________eliminate buy --> </td></tr> <!--___________________ end empty cell ______________________--> <tr><td height="12000px" bgcolor="#666666"> </td></tr> </table> <!--_____________________ end body __________________________--> <!--_____________________ start footer __________________________--> <table border="0" width="780px" cellpadding="0" cellspacing="0" > <tr> <td bgcolor="#000"> <img src="images/cdsFooter.png" alt="site footer" class="cdsmain" /> </td> </tr> </table> <!--_____________________ end footer __________________________--> </center> </body> </html>