site header

The Excellence Center in Europe

Il-Ġermanja, Halle (Saale)

It-18 ta’ Mejju, 2023


Għall-iżvilupp professjonali tiegħu, Dr Charles Daniel Saliba ġie ffinanzjat mill-Erasmus biex iżur The Excellence Center in Europe għal ġimgħa, fejn seta' josserva d-diversi attivitajiet edukattivi li jsiru f'dan iċ-ċentru inkluż it-tagħlim ta' lingwi bħall-Għarbi, il-Ġermaniż u l-Ingliż. Barra minn hekk, Saliba għamel taħriġ intensiv fid-djaletti Għarab tal-Lvant (Shami).Saliba żar ukoll id-Dipartiment tal-Għarbi fl-Istitut Orjentali fl-Università ta' Leipzig fejn kellu laqgħa mal-Professur Kristina Stock u ppreżenta kopja tas-serje Maltesisch für Ausländer għal-Librerija tal-Istudji Orjentali.
 Excellence Centre Europe 1


Preżentazzjoni tas-serje Maltesisch für Ausländer lis-Sur Rafat Shamir, wieħed mill-ko-fundaturi taċ-Ċentru ta' Eċċellenza.

 Excellence Centre Europe 2


Sessjoni ma' kelliema nattivi tal-Għarbi Djalettali.


Dr Josianne Cutajar

Membru tal-Parlament Ewropew (MEP)

L-20 ta' Lulju, 2022


 Dr Josianne Cutajar 1
 Dr Josianne Cutajar 2


Preżentazzjoni ta' kotba biex il-Malti jiġi mgħallem bħala Lingwa Barranija lil Dr Josianne Cutajar, MEP


Barts and the London School of Medicine and Dentistry (QMUL)

Il-Kampus ta' Għawdex, Malta

L-4 ta' Lulju, 2022


 BARTS and London School of Medicine and Dentistry (QMUL)


Preżentazzjoni tal-aħħar pubblikazzjonijiet għat-tagħlim tal-Malti Mediku, Maltese Grammar Essentials in Context for Healthcare Professionals u Speaking Medical Maltese from Zero lill-Professur Anthony Warrens, Dekan għall-Edukazzjoni, Barts and the London School of Medicine and Dentistry (QMUL) u l-Professur Catherine Molyneux, Deputat Dekan għall-Edukazzjoni, QMUL, il-Kampus ta' Għawdex.
Kunsill Lokali ta' Għajnsielem

It-28 ta' April, 2022


 Għajnsielem Local Council


Preżentazzjoni tal-ktieb Provérbios Europeus/European Proverbs/Proverbji Ewropej lis-Sindku ta' Għajnsielem, is-Sur Kevin Cauchi, u membri oħra tal-kunsill lokali.


Librerija Muniċipali

Tavira, il-Portugall

It-23 ta' April, 2022
Tnedija tal-ktieb Provérbios Europeus/European Proverbs/Proverbji Ewropej, ippubblikat mill-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Parmeoloġija (IAP), miktub mal-Professur Rui Soares, President tal-IAP, u Dr Charles Daniel Saliba, membru tal-IAP.

 Municipal Library Tavira


Dr Charles Daniel Saliba jindirizza lill-udjenza. F'dan ir-ritratt hemm ukoll l-Ambaxxatur ta' Malta fil-Portugall, l-E.T. John Camilleri, is-Sinjura Ana Paula Martins, Sindku ta' Tavira u l-Professur Rui Soares.

 Addressing Tavira 1
 Addressing Tavira 2

L-Ambaxxata tal-Ġermanja

Il-11 ta’ Ottubru, 2021 Maltesisch für Ausländer L-Ambaxxata tal-Ġermanja


Preżentazzjoni tal-livell A1 tas-serje Maltesisch für Ausländer lill-Ambaxxatur Ġermaniż l-ET Walter Haßmann u lis-Sur Eden, l-attaché tal-kultura fl-ambaxxata.


Il-Ministeru għall-Edukazzjoni

It-28 ta’ Settembru, 2021Maltesisch für Ausländer  Il-Ministeru għall-Edukazzjoni


Preżentazzjoni tal-livell A1 tas-serje Maltesisch für Ausländer lill-Ministru tal-Edukazzjoni, Onor. Justyne Caruana.


Ministeru għal Għawdex

Id-9 t’Awwissu, 2018Maltese per Stranieri Ministry for Gozo


Preżentazzjoni tal-livell A1 tas-serje Maltese per Stranieri lill-Ministru għal Għawdex, Onor. Justyne Caruana


L-Ambaxxata tal-Italja

Il-21 ta’ Ġunju, 2018Maltese per Stranieri


Preżentazzjoni tal-livell A1 tas-serje Maltese per Stranieri lill-Ambaxxatur Taljan l-ET Mario Sammartino.


Tnedija tal-ktieb

Informing Educational Change: Research Voices from Malta

L-4 ta’ Mejju, 2017Speech


Charles Daniel Saliba u sħabu waqt id-diskors tal-Professur Cathy Nutbrown.

Ir-riċerka bl-isem, Teaching Maltese as a second language to adults, tinsab f’din il-link: hawn
Tavira, il-Portugall

International Association of Paremiology (AIP-IAP)

10th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs (ICP16)

6-13 ta’ Novembru, 2016.

Presentation
Charles Daniel Saliba jippreżenta r-riċerka tiegħu ‘Maltese Proverbs on Women.’


Presentation
Saliba jindirizza lid-delegati fil-konferenza internazzjonali
Charles Daniel Saliba-Doctor of Philosophy

Sheffield, l-Ingilterra

It-22 ta’ Lulju, 2015.

JUM IL-GRADWAZZJONI FL-UNIVERSITÀ TA’ SHEFFIELD
JUM IL-GRADWAZZJONI FL-UNIVERSITÀ TA’ SHEFFIELD
Uffiċċju tad-Delegazzjoni Permanenti ta’ Malta għall-UNESCO

9 ta’ Ġunju, 2014

Preżentazzjoni tas-serje “Malti għall-Barranin” lill-Ambaxxatur u delegat permanenti tal-UNESCO Mgr Dr Joe Vella Gauci.
Preżentazzjoni tas-serje Malti għall-Barranin lill-Ambaxxatur u delegat permanenti tal-UNESCO Mgr Dr Joe Vella Gauci.
Uffiċċju tal-Ministru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol

Il-Parlament ta’ Malta, Valletta

19 ta’ Mejju, 2014

Preżentazzjoni tas-serje “Malti għall-Barranin” lill-Ministru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo
Preżentazzjoni tas-serje Malti għall-Barranin lill-Ministru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo
Sir M. A. Refalo Sixth Form, ir-Rabat, Għawdex

Studenti Daniżi jitgħallmu fuq il-lingwa u l-kultura Maltija

8 ta’ April, 2014

Grupp ta’ studenti li jattendu l-iskola Svendborg Gymnasium fid-Danimarka żaru s-Sixth Form t’Għawdex. Dakinhar, Charles Daniel Saliba għamlilhom preżentazzjoni kif żviluppat il-lingwa Maltija tul iż-żminijiet u spjegalhom għaliex il-Malti hu lsien uniku. Saliba tkellem ukoll dwar il-kultura Maltija u r-relazzjoni bejn Malta u d-Danimarka. Fl-aħħar tat-taħdita s-surmast tal-iskola, Marcel Xuereb, ippreżenta lil Jørgensen is-serje Maltese for Foreigners, miktuba minn Saliba nnifsu, biex b’hekk l-istudenti Daniżi jkunu jistgħu jitgħallmu aktar fuq il-lingwa, il-kultura u l-letteratura Maltija. Wara Jørgensen ippreżentat lil Xuereb u Saliba kopja tal-ktieb tagħha Spoken English: Communication Strategies.

Dr Sussanne Jørgensen tippreżenta l-ktieb tagħha,<em> Spoken English: Communication Strategies</em>  
lil Charles Daniel Saliba.
Dr Sussanne Jørgensen tippreżenta l-ktieb tagħha, Spoken English: Communication Strategies lil Charles Daniel Saliba.

Is-Sur Marcel Xuereb, jippreżenta lil Dr Sussanne Jørgensen bis-serje <em>   Maltese for Foreigners</em> , 
miktuba minn Charles Daniel Saliba.
Is-Sur Marcel Xuereb, jippreżenta lil Dr Sussanne Jørgensen bis-serje Maltese for Foreigners, miktuba minn Charles Daniel Saliba.
The University of Sheffield Study School

Charles Daniel Saliba jippreżenta s-serje Maltese for Foreigners

lill-Professur Cathy Nutbrown, il-Kap tal-Fakultà tal-Edukazzjoni fl-Università ta’ Sheffield.

4 – 6 t’Ottubru 2013

Charles Daniel Saliba jippreżenta s-serje Maltese for Foreigners
Charles Daniel Saliba jippreżenta s-serje Maltese for Foreigners

Mix-xellug għal-lemin:

Prof. Peter Clough, Dr. Terry Lamb, Charles Daniel Saliba, Prof. Cathy Nutbrown, Dr. Jools Page
Ministeru Għal Għawdex, Rabat, Għawdex

A Wonderful Future Beckons for Young Gozitan Historians

Taħdita minn Charles Daniel Saliba

Skyjacking – its character, effects and decline

19 ta’ Ottubru 2012

Id-Dipartiment tal-Istorja fl-Università ta’ Malta organizza konferenza ta’ jumejn fil-Ministeru għal Għawdex bl-isem ‘A Wonderful Future Beckons for Young Gozitan Historians’, taħt il-patriċinju tal-Ministru għal Għawdex Onor. Giovanna Debono. Fost dawk preżenti għal din il-konferenza kien hemm il-Professur Juanito Camilleri (Rettur tal-Università), il-Professur Richard Muscat (Pro-rettur), il-Professur Dominic Fenech (Kap tad-Dipartiment tal-Istorja u Dekan tal-Fakultà tal-Arti) u l-Professur Victor Mallia-Milanes. Charles Daniel Saliba ppreżenta r-riċerka tiegħu, ‘Skyjacking – its character, effects and decline,’ fejn fiha analizza l-oriġini tal-ħtif tal-ajruplani, il-bidla maż-żmien f’dan il-fenomenu u l-effetti fuq l-umanità. Hu analizza wkoll il-problemi fil-Mediterran li kienu l-kawża ta’ ħafna mill-każi ta’ ħtif f’dan ir-reġjun.

Charles Daniel Saliba jindirizza lill-udjenza fil-Ministeru għal Għawdex
Charles Daniel Saliba jindirizza lill-udjenza fil-Ministeru għal Għawdex
Tavira, il-Portugall

International Association of Paremiology (AIP-IAP)

5th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs (ICP11)

6-13 ta’ Novembru, 2011

Charles Daniel Saliba ġie invitat bħala kelliem ewlieni f’dan il-colloquium u ppreżenta r-riċerka tiegħu, Maltese proverbs: a reflection of Mediterranean history and culture? Hu analizza x-xogħlijiet ewlenin li saru fil-parmeoloġija Maltija u b’hekk tefa’ dawl fuq il-mod kif taħsibha s-soċjetà Maltija, il-lingwa tagħha u fuq kollox wera d-drawwiet tagħha. Barra minn hekk, hu wera biċ-ċar li l-influwenzi u l-kurrenti kulturali tal-Mediterran jidhru wkoll fil-proverbji Maltin. Saliba ppreżenta lill-Professor Rui João Baptista Soares bibjografija fuq ix-xogħlijiet ippubblikati fuq il-proverbji Maltin, biex isservi ta’ għajnuna għal dawk kollha li jkunu jixtiequ jirriċerkaw aktar fuq is-suġġett.

Għal aktar informazzjoni agħfas www.aip-iap.org

Charles Daniel Saliba presenting biography
Charles Daniel Saliba jippreżenta l-bibjografija lill-Professor Soares

Charles Daniel Saliba addresses delegates
Saliba jindirizza lid-delegati fil-konferenza internazzjonali

Saliba answers questions from the audience
Saliba jwieġeb il-mistoqsijiet tal-udjenza

Book Display in Tavira
Il-kotba tal-idjomi u l-qwiel ippubblikati minn Saliba, eżebiti fil-librerija muniċipali ta' Tavira

Skola Primarja taż-Żebbuġ Għawdex

Qari b’differenza – fil-Kulleġġ t’Għawdex!

3 ta’ Mejju 2011
It-Tlieta, 3 ta’ Mejju, l-iskola Primarja taż-Żebbuġ Għawdex, organizzat Jum il-lingwa Maltija bħala parti mill-attivitajiet relatati mal-Jum Dinji tal-Ktieb 2011. Għal din l-okkażjoni, is-Surmast tal-iskola, is-Sur Saviour Grech, stieden lill-awtur żagħżugħ Għawdxi Charles Daniel Saliba biex jaqra lill-istudenti tar-raba’, il-ħames u s-sitt klassi siltiet mill-ktieb tiegħu “Rocco jitgħallem il-Karate”. Saliba li huwa wkoll għalliem tal-karate fil-klabb Tenchi Ryu Karate Jutsu f’Għawdex stess, kien liebes il-libsa tal-karate u kien akkumpanjat minn Antonella Vella-Muskat, studenta li tattendi l-iskola taż-Żebbuġ stess u tittrejnja fl-istess klabb tal-karate ta’ Saliba. Iżda l-klajmaks ta’ din is-sessjoni ta’ qari ntlaħaq meta bejn kapitlu u ieħor ta’ qari, Saliba flimkien mal-istudenta, għamlu wirja ta’ kif persuna għandha tiddefendi ruħha. Barra minn hekk Saliba spjegalhom fid-dettall f’xiex tikkonsisti din l-arti marzjali u x’jinvolvi eżatt il-programm ta’ taħriġ għat-tfal.

L-għada, 4 ta’ Mejju, Saliba kien mistieden fl-istess skola biex jagħmel taħdita lill-ġenituri tal-istudenti dwar prattiċi tajbin ta’ kif il-ġenituri jistgħu jgħinu lil uliedhom jitgħallmu l-Malti mingħajr tbatija żejda. F’din it-taħdita Saliba semma l-aktar żbalji komuni li jħobbu jagħmlu l-istudenti xħin jiktbu bil-Malti u fiehem lill-ġenituri kif jistgħu jgħinu lil uliedhom biex it-tagħlim isir aktar esperjenza sabiħa u b’hekk l-istudenti jirnexxu aktar. Għal din l-okkażjoni attendiet ukoll il-Ministru għal Għawdex, l-Onorevoli Giovanna Debono.

Antonella titħarreġ fid-daqqiet tas-saqajn

Sensei Charles Daniel Saliba jaqra l-ktieb -Rocco jitgħallem il-karate- flimkien ma' Antonella Vella-Muskat
Ministeru Għal Għawdex

Rabat, Għawdex

8 ta’ April 2011.
Soiree Ecoliere
Viżiera tal-istudenti passati fl-iskola Sir M . A. Refalo
Taħdita minn Charles Daniel Saliba
Ħarsa ħafifa lejn il-karriera u x-xogħlijiet ta’ Charles Daniel Saliba

Charles Daniel Saliba at the Ministry for Gozo

Charles Daniel Saliba's audience
Uffiċċju tal-Prim Ministru

Il-Berġa ta’ Kastilja, Valletta

26 ta’ Jannar, 2011.

Preżentazzjoni tal-ktieb
“Ħtif ta’ Ajruplani fil-Mediterran. Il-Ħames Każi ta’ Malta”
lill-Prim Ministru ta’ Malta Dr. Lawrence Gonzi

Charles Daniel Saliba with PM

Charles Daniel Saliba with PMUffiċċju tal-Kap tal-Oppożizzjoni

29 ta’ Diċembru, 2010.
Preżentazzjoni tal-ktieb
“Ħtif ta’ Ajruplani fil-Mediterran. Il-Ħames Każi ta’ Malta”
lill-Kap tal-Oppożizzjoni Dr. Joseph Muscat

Charles Daniel Saliba with Dr. Joseph MuscatTelevision Malta (TVM)

L-aħbarijiet tat-8 pm

5 ta’ Jannar, 2011.
Sezzjoni fuq il-ktieb:
Ħtif ta’ Ajruplani fil-Mediterran. Il-Ħames Każi ta’ Malta.
Jekk ma tistax tara l-vidjow agħfas fuq 'Allow Blocked content'.
Super One TV

TX

5 ta’ Jannar, 2011.
Intervista mal-preżentattriċi Miriam Dalli fuq il-ktieb:
Ħtif ta’ Ajruplani fil-Mediterran. Il-Ħames Każi ta’ Malta.
Jekk ma tistax tara l-vidjow agħfas fuq 'Allow Blocked content'.Television Malta (TVM)

Ta' Bundy

17 ta' Awwissu, 2010.
Intervista l-PBS mal-preżentatur John Bundy.
Jekk ma tistax tara l-vidjow agħfas fuq 'Allow Blocked content'.
L-iskola Agius de Soldanis, ir-Rabat Għawdex

Taħdita dwar Kif u għaliex tikteb Ktieb?

14 ta’ April, 2010.
Bħala parti mill-proġett ta’ Komenius ‘Let’s Learn Through Our Cultural Heritage and its Diversity’, l-iskola Agius de Soldanis organizzat diversi attivitajiet iddedikati lill-kultura Maltija. Waħda mill-attivitajiet organizzati kienet taħdita għall-istudenti tal-Form 1 fuq il-proċess involut biex jinkiteb ktieb. Din it-taħdita saret minn Charles Daniel Saliba, l-awtur ta’ ’l fuq minn 18-il ktieb.

Charles Daniel Saliba addressing form 1 students
Charles Daniel Saliba jindirizza lill-istudenti tal-Form 1 fl-iskola Aguis de Soldanis. Charles Daniel Saliba while addressing Form 1 studentsIl-Kulleġġ t’Għawdex

Għarbi għall-Intelliġenti

2 ta’ Mejju, 2007.
L-Erbgħa, 2 ta’ Mejju, 2007, 26 studenta tal-Form 4, li jattendu fil-Kulleġġ t’Għawdex, kienu jiċċelebraw it-tmiem ta’ kors introduttorju fuq il-lingwa u l-kultura Għarbija li ġie organizzat minn Charles Daniel Saliba… Aqra aktar.

photo with Chev. Gatt
Charles Daniel Saliba jippreżenta pakkett ta’ riżorsi li bih ġie mgħallem l-Għarbi f’dan il-kors lill-Prinċipal tal-Kulleġġ t’Għawdex Chev. Gatt.


Photo with Hon. Minister for Gozo
Charles Daniel Saliba jippreżenta l-istess pakkett lill-Ministru għal Għawdex, Onor. Giovanna Debono.


Hon. Minister for Gozo addressing students

Il-Ministru għal Għawdex, Onor. Giovanna Debono tindirizza lis-26 studenta.

Il-Librerija Pubblika t’Għawdex

Il-Jum DInji tal-Ktieb

23 ta’ April, 2007.
Esebizzjoni ta’ kotba ġodda ġiet inawgurata fil-Librerija Pubblika tar-Rabat Għawdex fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Ktieb, li jiġi ċċelebrat kull sena madwar id-dinja fit-23 ta’ April. F’din l-okkażjoni Charles Daniel Saliba għamel taħdita ta’ x’jinvolvi l-proċess biex individwu jippubblika ktieb.

Charles Daniel Saliba addressing the audience

Charles Daniel Saliba jindirizza l-udjenza.
Mix-Xellug għal-Lemin - Chev. F. Gatt, Il-Prinċipal tal-Kulleġġ t’Għawdex, is-Sur A. Borg, Il-Kap tas-Segretarjat li jirrappreżenta l-Onor. Giovanna Debono u s-Sur Ġorġ Borg.


photo with Head of Public Library

Is-Sur Ġorġ Borg, il-Kap tal-Librerija Pubblika fir-Rabat Għawdex jippreżenta tifkira tal-okkażjoni lil Charles Daniel Saliba.

Most Recent Publication
Recent Publication
facebook link
site footer