site header
Sabiex tieħu skont ta' 17% uża l-kodiċi cds waqt iċ- ċekawt. Offerta valida fuq kotba li jidhru fuq din il-paġna biss. Mhux applikabbli ma' offerti oħra.

Livell A1 (Beginners–Elementary)

My First 750 Words in Maltese

First 750 words front cover

My First 750 Words in Maltese huwa ktieb tal-vokabolarju miktub bil-Malti u bl-Ingliż, li permezz tiegħu l-barranin jistgħu jitgħallmu l-vokabularju Malti b’mod sempliċi. Il-ktieb fih il-vokabolarju bażiku li niltaqgħu miegħu fil-ħajja ta’ kuljum. Kull lezzjoni tinkludi għajnuniet fil-pronunzja kif ukoll traduzzjoni għal-lingwa Ingliża ta’ kull kelma bil-Malti. F’dan il-ktieb il-vokabularju jiġi mgħallem permezz ta’ eżerċizzji u attivitajiet varji u sezzjonijiet apposta li jagħmlu reviżjoni, filwaqt li jsaħħu l-ħiliet tat-taħdit, tal-qari, tal-kitba u tas-smigħ.

My First 750 Words in Maltese huwa ideali għal persuni barranin li għadhom ħa jibdew jitgħallmu l-lingwa Maltija u huwa tajjeb biex jintuża b’mod individwali, fi gruppi, jew l-iskola. B’dan il-ktieb inti tista’:

 • Tiskopri l-lingwa Maltija;
 • Iżżid il-vokabularju;
 • Titgħallem espressjonijiet bil-Malti;
 • Issaħħaħ il-ħiliet tiegħek fil-qari, kitba, smigħ u pronunzja;
 • Tesplora l-kultura u l-ġografija Maltija.


ixtri Itla’ Fuq

Livell A1 (Beginners–Elementary)

Maltese Grammar Essentials in Context

Maltese Grammar Essentials in Context front cover

Maltese Grammar Essentials in Context huwa ktieb tal-grammatika miktub bil-Malti u bl-Ingliż. Permezz tiegħu wieħed jitgħallem il-grammatika Maltija b’mod sempliċi permezz ta’ siltiet tal-qari u sitwazzjonijiet li wieħed jiltaqa’ magħhom fil-ħajja ta’ kuljum. L-eżerċizzji u l-attivitajiet li fih huma ddisinjati biex wieħed jitgħallem il-lingwa f’kuntest, filwaqt li jgħin fit-tagħlim tal-vokabularju, fil-fehim mis-smigħ kif ukoll fil-ħiliet komunikattivi.

Maltese Grammar Essentials in Context huwa perfett għal persuni barranin li għadhom ħa jibdew jitgħallmu l-lingwa Maltija u huwa tajjeb biex jintuża b’mod individwali, fi gruppi, jew l-iskola. B’dan il-ktieb inti tista’:

 • Tiskopri l-bażi tal-grammatika tal-lingwa Maltija;
 • Iżżid il-vokabularju;
 • Titgħallem espressjonijiet, idjomi u proverbji Maltin;
 • Issaħħaħ il-ħiliet tiegħi fil-qari, kitba, smigħ u taħdit;
 • Tesplora l-kultura u l-ġografija Maltija.


ixtri Itla’ Fuq

Livell A1 (Beginners–Elementary)

Speaking Maltese

Speaking Maltese front cover

Dan il-ktieb jinkludi 22 djalogu realistiku, bit-traduzzjonijiet tagħhom għall-Ingliż, biex jgħinek titgħallem il-Malti, issaħħaħ il-ħiliet tiegħek fil-qari u s-smigħ u fl-istess ħin taħdem fuq it-taħdit mingħajr ma toqgħod tfittex fid-dizzjunarju l-ħin kollu. Wara kull djalogu ssib tabella dettaljata bil-verbi ġodda biex tiffamiljarizza ruħek mal-grammatika Maltija. Issib ukoll kaxxa bl-espressjonijiet importanti u bit-traduzzjoni tagħhom. Dawn l-espressjonijiet importanti ħafna li tkun tafhom għax jintużaw il-ħin kollu fil-konverżazzjonijiet ta’ kuljum.

Speaking Maltese huwa perfett biex jintuża fil-korsijiet għal dawk li għadhom jibdew jitgħallmu l-lingwa u huwa tajjeb biex jintuża b’mod individwali, fi gruppi, jew l-iskola. B’dan il-ktieb inti tista’:

 • Tiskopri l-lingwa Maltija;
 • Iżżid il-vokabularju tiegħek;
 • Titgħallem aktar espressjonijiet bil-Malti;
 • Tisma’ kull djalogu moqri bil-Malti standard minn kelliema nattivi;
 • Tisma’ kull djalogu moqri bid-djalett minn kelliema nattivi;
 • Issaħħaħ il-ħiliet tiegħek fil-qari, smigħ u taħdit;
 • Tesplora l-kultura Maltija, l-ismijiet tal-postijiet u l-ismijiet tan-nies.


ixtri Itla’ Fuq

Livell A2 (Elementary–Pre-Intermediate)

More Words in Maltese

More Words in Maltese front cover

More Words in Maltese huwa ktieb tal-vokabolarju miktub bil-Malti u bl-Ingliż, li permezz tiegħu l-barranin jistgħu jitgħallmu l-vokabularju bażiku u espressjonijiet ta’ livell kważi intermedju. Kull lezzjoni tinkludi għajnuniet fil-pronunzja kif ukoll traduzzjoni għal-lingwa Ingliża ta’ kull kelma bil-Malti. F’dan il-ktieb il-vokabularju jiġi mgħallem permezz ta’ eżerċizzji u attivitajiet varji u sezzjonijiet apposta li jagħmlu reviżjoni, filwaqt li jsaħħu l-ħiliet tat-taħdit, tal-qari, tal-kitba u tas-smigħ.

More Words in Maltese huwa ideali għal persuni barranin li qed jitgħallmu l-lingwa Maltija u huwa tajjeb biex jintuża b’mod individwali, fi gruppi, jew l-iskola. B’dan il-ktieb inti tista’:

 • Tiskopri l-lingwa Maltija;
 • Iżżid il-vokabularju;
 • Titgħallem espressjonijiet bil-Malti;
 • Issaħħaħ il-ħiliet tiegħek fil-qari, kitba, smigħ u taħdit;
 • Tesplora l-kultura u l-ġografija Maltija.


ixtri Itla’ Fuq

Livell A2 (Elementary–Pre-Intermediate)

Maltese Grammar Essentials in Context 2

Maltese Grammar Essentials in Context 2 front cover

Maltese Grammar Essentials in Context 2 huwa ktieb tal-grammatika miktub bil-Malti u bl-Ingliż. Permezz tiegħu wieħed jitgħallem il-grammatika Maltija b’mod sempliċi permezz ta’ siltiet tal-qari u sitwazzjonijiet li wieħed jiltaqa’ magħhom fil-ħajja ta’ kuljum. L-eżerċizzji u l-attivitajiet li fih huma ddisinjati biex wieħed jitgħallem il-lingwa f’kuntest, filwaqt li jgħin fit-tagħlim tal-vokabularju, fil-fehim mis-smigħ kif ukoll fil-ħiliet komunikattivi.

Maltese Grammar Essentials in Context 2 huwa perfett għal kors preintermedju u huwa tajjeb biex jintuża b’mod individwali, fi gruppi, jew l-iskola. B’dan il-ktieb inti tista’:

 • Tiskopri aktar l-grammatika tal-lingwa Maltija;
 • Iżżid il-vokabularju;
 • Titgħallem espressjonijiet, idjomi u proverbji Maltin;
 • Issaħħaħ il-ħiliet tiegħek fil-qari, kitba, smigħ u taħdit;
 • Tesplora l-kultura u l-ġografija Maltija.


ixtri Itla’ Fuq

Livell A2 (Elementary–Pre-Intermediate)

Speaking Maltese 2

Speaking Maltese 2 front cover

Speaking Maltese 2 jinkludi 18-il djalogu realistiku, bit-traduzzjonijiet tagħhom għall-Ingliż, biex jgħinek titgħallem il-Malti, issaħħaħ il-ħiliet tiegħek fil-qari u s-smigħ u fl-istess ħin taħdem fuq il-ħiliet fit-taħdit mingħajr ma toqgħod tfittex fid-dizzjunarju l-ħin kollu. Wara kull djalogu ssib kaxxa bl-espressjonijiet importanti u bit-traduzzjoni tagħhom. Dawn l-espressjonijiet importanti ħafna li tkun tafhom għax jintużaw il-ħin kollu fil-konverżazzjonijiet ta’ kuljum. Dan il-ktieb huwa tajjeb biex jintuża b’mod individwali, fi gruppi, jew fl-iskola. B’dan il-ktieb inti tista’:

 • Tiskopri l-lingwa Maltija;
 • Iżżid il-vokabularju tiegħek;
 • Titgħallem aktar espressjonijiet bil-Malti;
 • Tisma’ kull djalogu moqri bil-Malti standard minn kelliema nattivi;
 • Tisma’ kull djalogu moqri bid-djalett minn kelliema nattivi;
 • Issaħħaħ il-ħiliet tiegħek fil-qari, smigħ u taħdit;
 • Tesplora l-kultura Maltija, l-ismijiet tal-postijiet u l-ismijiet tan-nies.


ixtri Itla’ Fuq

Livell B1 (Intermediate)

Speaking Maltese 3

Speaking Maltese 3 front cover

Speaking Maltese 3 fih 14-il djalogu realistiku, bit-traduzzjonijiet tagħhom għall-Ingliż, biex jgħinek titgħallem il-Malti, issaħħaħ il-ħiliet tiegħek fil-qari u s-smigħ u fl-istess ħin taħdem fuq il-ħiliet fit-taħdit mingħajr ma toqgħod tfittex fid-dizzjunarju l-ħin kollu. Wara kull djalogu ssib kaxxa bl-espressjonijiet importanti u bit-traduzzjoni tagħhom. Dawn l-espressjonijiet importanti ħafna li tkun tafhom għax jintużaw il-ħin kollu fil-konverżazzjonijiet ta’ kuljum. B’dan il-ktieb inti tista’:

 • Tiskopri l-lingwa Maltija;
 • Iżżid il-vokabularju tiegħek;
 • Titgħallem aktar espressjonijiet bil-Malti;
 • Tisma’ kull djalogu moqri bil-Malti standard minn kelliema nattivi;
 • Tisma’ kull djalogu moqri bid-djalett minn kelliema nattivi;
 • Issaħħaħ il-ħiliet tiegħek fil-qari, smigħ u taħdit;


ixtri Itla’ Fuq

Livell B1 (Intermediate)

Further Words & Expressions in Maltese

Further Words & Expressions in Maltese front cover

Further Words & Expressions in Maltese huwa ktieb tal-vokabolarju u espressjonijiet miktub bil-Malti u bl-Ingliż, li permezz tiegħu l-barranin jistgħu jitgħallmu l-vokabularju ta’ livell intermedju. F’dan il-ktieb il-vokabularju u l-espresjsonijiet jiġu mgħallma permezz ta’ eżerċizzji u attivitajiet varji u sezzjonijiet apposta li jagħmlu reviżjoni, filwaqt li jsaħħu l-ħiliet tat-taħdit, tal-qari, tal-kitba u tas-smigħ.

Further Words & Expressions in Maltese huwa ideali għal persuni barranin li qed jitgħallmu l-lingwa Maltija u huwa tajjeb biex jintuża b’mod individwali, fi gruppi, jew l-iskola. B’dan il-ktieb inti tista’:

 • Tiskopri l-lingwa Maltija;
 • Iżżid il-vokabularju, idjomi u qwiel;
 • Titgħallem espressjonijiet bil-Malti;
 • Issaħħaħ il-ħiliet tiegħek fil-qari, kitba, smigħ u taħdit;
 • Tesplora l-kultura u l-ġografija Maltija.


ixtri Itla’ Fuq

Livell B1 (Intermediate)

Maltese Grammar Essentials in Context 3

Maltese Grammar Essentials in Context 3 front cover

Maltese Grammar Essentials in Context 3 huwa ktieb tal-grammatika miktub bil-Malti u bl-Ingliż. Permezz tiegħu wieħed jitgħallem fid-dettall il-grammatika Maltija b’mod sempliċi permezz ta’ siltiet tal-qari u sitwazzjonijiet li wieħed jiltaqa’ magħhom fil-ħajja ta’ kuljum. L-eżerċizzji u l-attivitajiet li fih huma ddisinjati biex wieħed jitgħallem il-lingwa f’kuntest, filwaqt li jgħin fit-tagħlim tal-vokabularju, fil-fehim mis-smigħ kif ukoll fil-ħiliet komunikattivi. Dan huwa perfett għal kors intermedju u huwa tajjeb biex jintuża b’mod individwali, fi gruppi, jew l-iskola. B’dan il-ktieb inti tista’:

 • Tiskopri aktar l-grammatika tal-lingwa Maltija;
 • Iżżid il-vokabularju;
 • Titgħallem espressjonijiet, idjomi u proverbji Maltin;
 • Issaħħaħ il-ħiliet tiegħek fil-qari, kitba, smigħ u taħdit;
 • Tesplora l-kultura u l-ġografija Maltija.


ixtri Itla’ Fuq

Livell B1 (Intermediate)

Reality

Reality front cover

Dan il-ktieb, li jinkludi għaxar stejjer qosra bit-traduzzjonijiet tagħhom għall-Ingliż, jgħinek titgħallem il-Malti, issaħħaħ il-ħiliet fil-qari u t-taħdit u tqatta’ ftit ħin taqra u tieħu pjaċir mingħajr ma jkollok għalfejn toqgħod tfittex fid-dizzjunarju l-ħin kollu. Il-ktieb iġibek ukoll konxju mill-problemi li jaffaċċjaw ħafna żgħażagħ illum, bħal alkoħol, drogi, sterojds, ossessjonijiet bil-piż, tqala barra ż-żwieġ, użura u dejn, mard meħud sesswalment, problemi familjari, ibbulljar u qtigħ il-qalb. Fih ukoll lista tal-aġenziji tas-sapport Maltin li jgħinu lill-individwi jegħlbu dawn il-problemi. B’dan il-ktieb inti tista’:

 • Tiskopri l-lingwa Maltija;
 • Iżżid il-vokabularju;
 • Titgħallem espressjonijiet, idjomi u proverbji bil-Malti;
 • Tisma’ kull storja moqrija minn kelliema nattivi;
 • Issaħħaħ il-ħiliet tiegħek fil-qari u s-smigħ;
 • Tesplora l-kultura Maltija u l-ismijiet tal-postijiet.


ixtri Itla’ Fuq

Livell B1 (Intermediate)

Rocco learns Karate

Rocco learns Karate front cover

Dan il-ktieb, li jinkludi disa’ kapitli bit-traduzzjonijiet tagħhom għall-Ingliż, jgħinek titgħallem il-Malti, issaħħaħ il-ħiliet fil-qari u t-taħdit u tqatta’ ftit ħin taqra u tieħu pjaċir mingħajr ma jkollok għalfejn toqgħod tfittex fid-dizzjunarju l-ħin kollu. Għan ieħor tal-ktieb huwa li jintroduċik mad-dinja tal-arti marzjali. Inti tirrealizza li studenti tal-arti marzjali jridu jittrejnjaw regolarment, jieklu sew, ikunu mentalment preparati, u jkollhom motivazzjoni interna kif ukoll ikollhom min imexxihom tajjeb. Fi kliem ieħor, eżattament dak kollu li għandna bżonn kollha kemm aħna biex naffaċċjaw l-isfidi tal-ħajja ta’ kuljum. B’dan il-ktieb inti tista’:

 • Tiskopri l-lingwa Maltija;
 • Iżżid il-vokabularju;
 • Titgħallem espressjonijiet, idjomi u proverbji bil-Malti;
 • Tisma’ kull storja moqrija minn kelliema nattivi;
 • Issaħħaħ il-ħiliet tiegħek fil-qari u s-smigħ;
 • Tesplora l-kultura Maltija u l-ismijiet tal-postijiet.


ixtri Itla’ Fuq

Livell B1 (Intermediate)

Maltese for Specific Purposes

Medical Words & Phrases in Maltese

Medical Words & Phrases in Maltese  front cover

Medical Words & Phrases in Maltese huwa ktieb tal-vokabolarju miktub bil-Malti u bl-Ingliż, li permezz tiegħu l-barranin jistgħu jitgħallmu l-vokabularju mediku Malti b’mod sempliċi. Dan il-ktieb huwa ideali għall-istudenti u l-professjonisti li jridu jużaw il-Malti fuq ix-xogħol jew waqt l-istudji biex jikkomunikaw mal-pazjenti u l-kollegi. Hu utli wkoll għall-barranin l-oħra li jgħixu f’Malta. B’dan il-ktieb:

 • Tkabbar il-vokabolarju mediku u xjentifiku;
 • Titgħallem espressjonijiet relatati mal-kuntest mediku;
 • Issir taf termini mediċi li jintużaw min-nies komuni fid-diskors popolari;
 • Issaħħaħ il-ħiliet tiegħek fil-qari, kitba, smigħ u pronunzja;
 • Issaħħaħ l-ħiliet tiegħek fil-komunikazzjoni, li jgħinuk titkellem f’sitwazzjonijiet mediċi realistiċi;
 • Tesplora l-kultura Maltija.


ixtri Itla’ Fuq

Livell B1 (Intermediate)

Maltese for Specific Purposes

Speaking Medical Maltese 1

Speaking Medical Maltese 1

Speaking Medical Maltese jinkludi 24 djalogu realistiku, bit-traduzzjonijiet tagħhom għall-Ingliż, biex jgħinek titgħallem il-Malti mediku u xjentifiku. Wara kull djalogu ssib kaxxa bl-espressjonijiet importanti u bit-traduzzjoni tagħhom. Dawn l-espressjonijiet importanti ħafna li tkun tafhom għax jintużaw il-ħin kollu fil-konverżazzjonijiet ta’ kuljum. B’dan il-ktieb inti tista’:

 • Tkabbar il-vokabolarju mediku u xjentifiku;
 • Titgħallem espressjonijiet relatati mal-kuntest mediku;
 • Issir taf termini mediċi li jintużaw min-nies komuni fid-diskors popolari;
 • Tisma’ kull djalogu moqri bil-Malti standard minn kelliema nattivi;
 • Issaħħaħ il-ħiliet tiegħek fil-qari, smigħ u taħdit;
 • Issaħħaħ l-ħiliet tiegħek fil-komunikazzjoni, li jgħinuk titkellem f’sitwazzjonijiet mediċi realistiċi;
 • Tisma’ kull djalogu moqri bid-djalett minn kelliema nattivi;
 • Tesplora l-kultura Maltija.


ixtri Itla’ Fuq

Livell B1 (Intermediate)

Maltese for Specific Purposes

Speaking Medical Maltese 2

Speaking Medical Maltese 2

Speaking Medical Maltese 2 jinkludi12djalogurealistiku, bit-traduzzjonijiettagħhom għall-Ingliż, biex jgħinek titgħallem il-Malti mediku u xjentifiku. Wara kull djalogu ssib kaxxa bl-espressjonijiet importanti u bit-traduzzjoni tagħhom. Dawn l-espressjonijiet importanti ħafna li tkuntafhom għax jintużaw il-ħin kollu fil-konverżazzjonijiet ta’ kuljum. B’dan il-ktieb inti tista’:

 • Tkabbar il-vokabolarju mediku u xjentifiku;
 • Titgħallem espressjonijiet relatati mal-kuntest mediku;
 • Issir taf termini mediċi li jintużaw min-nies komuni fid-diskors popolari;
 • Tisma’ kull djalogu moqri bil-Malti standard minn kelliema nattivi;
 • Issaħħaħ il-ħiliet tiegħek fil-qari, smigħ u taħdit;
 • Issaħħaħ l-ħiliet tiegħek fil-komunikazzjoni, li jgħinuk titkellem f’sitwazzjonijiet mediċi realistiċi;
 • Tisma’ kull djalogu moqri bid-djalett minn kelliema nattivi;


ixtri Itla’ Fuq

Isma’ kelliema nattivi jaqraw is-serje (Aġġornat fl-2017)

cd image


Tista’ tixtri CD jew dual USB li fih files (mp3) relatati ma’ din is-serje ta’ kotba biex tisma’ kelliema nattivi jaqraw it-testi jew inkella jipprattikaw id-djalogi. Dan is-CD tista’ tħaddmu fuq kompjuter. Ara l-fuljett inkluż mas-CD

ixtri Itla’ Fuq

Ixtri l-ewwel sett

Collection A1
Ixtri t-tieni sett

Collection A2
Ixtri s-sett kollu

Collection
Sillabi

Most Recent Publication
Recent Publication
facebook link             LinkedIN link
site footer